آخرین اخبار بررسی تراکنش های بانکی موسسات خیریه

  • رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کار اعلام کرد: موسسات خیریه ای که تراکنش های بانکی شان در سامانه ثبت درخواست معافیت مالیاتی موسسات خیریه ثبت شوند، مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.