آخرین اخبار برنامه اقتصادی

  • نشریه هفتگی اکونومیست در شماره جدید خود، رویکردهای اقتصادی جو بایدن و دولت احتمالی وی را طی مطلبی با عنوان «Bidenomics (اقتصادبایدنی)؛ خوب، بد و ناشناخته» بررسی کرده و در ابتدای مقاله خود نوشته است: «جو بایدن در مورد اقتصاد آمریکا باید قاطع‌تر و بلندپروازتر باشد.»

  • یکی از تفاوت های اصلی حسن روحانی با رقبایش در این دوره از انتخابات این است که او تجربه اداره چهارساله کشور را از سر گذرانده و با منابع و محدودیت ها آشناتر است. به همین دلیل برنامه ای کامل که مبتنی بر واقعیت ها در بخش های مختلف به خصوص اقتصاد است را برای دولت بعدیش در صورت پیروزی منتشر کرده است.

  • علی طیب‌نیا تاکید کرد: در گذشته برنامه‌های اقتصادی به گونه ای نوشته می شد که بیشتر بیانگر آرزوها و آمال بوده و درنهایت سیاستهای کلی نوشته می‌شد ولی برنامه‌های اقتصادی که اکنون می‌نویسیم برمبنای واقعیت و به صورت کمی و کاملا زمان بندی شده هستند.