آخرین اخبار بسط نقدینگی در بازار باز

  • عملیات بازار باز در هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده و برای سومین هفته متوالی خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار را انقباضی رقم زد. اتفاق مهم دیگر در این بازار بازگشت سیاست بانک مرکزی به نیاز بانک ها بوده است.

  • اقتصادنیوز: با وجود کاهش نرخ پذیرش اوراق از سوی بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۲ فروردین ماه سال جاری، تزریق پول همچنان در سطح بالای ۹۰ همت قرار داشته است. در ادامه رصد نرخ سود بین بانکی نیز نشان از کمترین سطح این شاخص در هفته‌های اخیر داشته است.

  • اقتصادنیوز: رکوردهای بازار باز همچنان خستگی ناپذیر تا هفته های پایانی ۱۴۰۰ همراه اقتصاد ایران هستند. در این بازار در هفته سوم اسفند ماه رقم بسط نقدینگی از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و خالص عملکرد بانک مرکزی رکورد دو ماه و نیمه زد.

  • اقتصادنیوز: عملیات انبساطی بازار باز همچنان تداوم داشته و به بالاترین سطح خود از ابتدای برگزاری این بازار تاکنون دست پیداکرد. این در حالی است که نرخ سود این بازار نیز در سطح ۱۹ درصد قرار داشته که کمترین نرخ در این مقطع به شمار می آید.

  • اقتصادنیوز: عملیات بازار باز روند صعودی خود را در بسط نقدینگی در این بازار ادامه داده و به دومین رکورد خود در بسط نقدینگی تاریخ بازار باز رسید. بررسی نرخ سود در این بازار نشان از کف این متغیر در بازه چهار ماهه داشته است.

  • اقتصادنیوز: روند انبساطی تزریق پول در بانک مرکزی همچنان در حال رکوردزنی است. مرور آمارها در این حوزه نشان می دهد نرخ سود بازار باز در حالی کاهش پیدا کرده که بسط نقدینگی برای پنجمین هفته متوالی رکورد زده است