آخرین اخبار بیشترین سهم استان ها از کابینه

  • سهم استان‌ها از کابینه رئیسی چگونه است. با اخذ رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی رییسی مشخص شد که چهار تن از وزیران کابینه سیزدهم متولد استان تهران هستند و بعد از آن استان های فارس، همدان و اصفهان سهم بیشتری از کابینه گرفته اند.