آخرین اخبار تامین کسری بودجه دولت

  • افزایش نرخ سود در بازار حراج اوراق بدهی موجب شد تا هفته هفدهم رکورد حجم معاملات در بازار اولیه حراج اوراق بدهی را به نام خود ثبت کند. بااین حال هنوز مشارکت در این بازار از نصف سال قبل نیز کمتر بوده است.

  • شانزده مرحله از حراج اوراق بدهی سپری شده و تمام عایدی دولت به ۷۰ درصد موقعیت مشابه خود در سال گذشته هم نمی رسد. این در حالی است که در شش ماه آتی امسال باید تقریبا ۱۰۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر اوراق بفروشد.

  • اقتصادنیوز: ۷۳۰ میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه دولت در هفته شانزدهم بازار اولیه حراج در سال جاری تامین شد. در این هفته سهم بورسی ها از خرید اوراق ۱۳ درصد بوده که کمترین سهم در شش هفته اخیر به شمار می آِید. در عوض در نهادهای مالی این سهم در این مقطع روندی افزایشی داشت

  • مسیر غیرتورمی تامین کسری بودجه دولت روندی نزولی گرفته است. بررسی دقیقتر آمارها نشان میدهد سهم مشارکت بانکها در این مهم کاهشی شده و در این هفته به صفر رسیده است. اما نهادهای مالی تامین سرمایه روندی صعودی را برای دادو ستد دراین بازار اتخاذ کرده اند.

  • رکورد حراج اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۰ در مرحله نهم شکسته شد. کوتاه آمدن وزارت اقتصاد منجر به بالاتر رفتن نرخ سود شده و آن را به قله خود در ۹ هفته اخیر رسانده است همین امر سبب شد تا بانک ها بیش از مشتریان دیگر ترغیب به معامله در این بازار بشوند.

  • انتظارات تورمی جلوگیری از رشد تورم را بی اهمیت تر کرده است. تامین کسری ۱۵ درصدی نسبت به سال قبل نشان می دهد دولت با مشکلی جدی در این حوزه مواجه بوده و نیاز به ایجاد افزایش انگیزه مشتریان در خرید اوراق بدهی دارد.

  • در پنجمین هفته برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی تنها ۲۰۰ میلیارد تومان از کسری دولت مرتفع شد. مقایسه با سال گذشته نشان می دهد این رقم ۱۱.۷ درصد حجم اوراق فروخته شده در موقعیت مشابه در سال گذشته بوده است.

  • در واپسین روزهای پایانی سال جاری، ۱۰ هزار میلیارد تومان از باقیمانده کسری بودجه از محل فروش اوراق تامین شد این میزان بالاترین رقم فروش اوراق از زمان شروع حراج اوراق بوده است. چگونه این اتفاق افتاد؟ با معجزه نرخ سود

  • اقتصادنیوز: در سه هفته مانده به پایان سال، هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شد. این در حالی است که دولت برای این هدف خود باید به طور متوسط هفته ای ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق به فروش برساند.

  • در هفته سی و نهم مرحله حراج اوراق بدهی، هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان دیگر از اوراق به فروش رسید. با این حساب تا پایان سال دولت باید ۱۴ هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر از اوراق را به فروش برساند.