آخرین اخبار ترامپ فرانسوی

  • اریک زمور یک کارشناس تلویزیونی الجزایری‌تبار ضدمهاجرت و نویسنده‌ای با رویکرد راست افراطی با برخاستن از جامعه یهودیان فرانسه به ریاست جمهوری چشم دوخته است، و سعی در تقویت پایگاه خود با کارزاری پر از تحریکات و با تکنیک‌هایی است که پیش‌تر دونالد ترامپ و دیگر رهبران پوپولیست که در سال‌های اخیر به قدرت رسیده‌اند، کارآمدی‌شان را برای راستگرایان ثابت کرده‌اند؛ «پوپولیسم، ناسیونالیسم، بیگانه‌هراسی، و…