آخرین اخبار ترس از واکسن

  • در برخی از بیماران، ترس از سوزن فراتر از یک وحشت روانی است. دریافت خدمات پزشکی را با اختلال مواجه می‌کند و با اصرار و اجبار به تزریق، می‌تواند با از بین رفتن سطح هوشیاری، ناتوانی حسی و گاه تشنج همراه شود.