آخرین اخبار تلفات طاعون

  • اقتصادنیوز: سال ۱۶۶۵ طاعون در شهر لندن جولان می‌داد و هر هفته جان چند هزار نفر را می‌گرفت. اوج آن به چنین روزهایی از آن سال برمی‌گشت که آمار رسمی مرگ‌ومیر هفتگی به حدود ۸ هزار نفر رسید؛ آن‌ هم در شرایطی که - به نوشته ویراستار سایت آن‌دیس‌دِی - کسی مرگ فقرا را نمی‌شمرد و ثبت نمی‌کرد که یعنی تلفات طاعون بسیار بیشتر از عدد رسمی اعلام‌ شده بود.