آخرین اخبار تورم مهر 1400

  • براساس رده بندی تورمی استان های کشور مشاهده می شود در این ماه استانهای گیلان، کرمان و قزوین بالاترین تورم ماهانه را در میان استان های کشور ثبت کرده اند. در مقابل در استان های لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان کمترین تورم ماهانه در اولین ماه مهر به ثبت رسیده است.

  • تورم ماهانه برای دومین ماه متوالی رکوردزنی کرده و به دومین رتبه افزایش ماهانه شاخص قیمت ها در یک سال اخیر رسیده است.

  • تورم ماهانه مهر به دومین رکورد خود در یک سال اخیر دست پیدا کرد. بالاترین رکورد در این مدت به شهریور ماه تعلق داشته است. بررسی ها نشان میدهد بخش آموزش در این ماه بیشترین تورم ماهانه را دارا بوده است.