آخرین اخبار تورم نقطه ای مرداد 1400

  • دونکته مهم در برداشت آزاد تورم دهک های میانه تابستان به دست آمد:نخست تورم کم درآمد ها به بیشترین سطح خود رسید. دوم: اختلاف تورمی میان دهک ها به کمترین سطح خود نائل آمد. عامل این رخدادها چه بود؟

  • بررسی قیمت کالاهای خوراکی در سال جدید نشان می دهد بار افزایش قیمت غالبا در سمت حبوبات و سبزیجات بوده است. این محصولات اکثرا از اقلام اساسی نیاز خانوارها بخصوص در شرایط کرونازده کشور بوده و می تواند آسیب های تورمی و شیوع ویروس را در برداشته باشد.