آخرین اخبار ثلث اول سال

  • بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کدال حکایت از آن دارد که سه خودروساز بزرگ کشور ( ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو ) در ثلث اول سال ۲۸۹ هزار و ۳۱۱ دستگاه خودرو توسط در کشور تولید کزده اند.