آخرین اخبار جریمه ۵۰۰ هزار تومانی برای ورود به شهر‌های ممنوعه