آخرین اخبار جویی مورگان

  • مرگ ناگهانی جویی مورگان، بازیگر ۲۸ آمریکایی، جامعه بازیگران این کشور را در شوک عمیقی فرو برد.

  • جویی مورگان بازیگر ۲۸ آمریکایی که با فیلم «راهنمای پیشاهنگ‌ها به آخرالزمان زامبی‌ها» پا به عرصه بازیگری گذاشت؛ درگذشت.