آخرین اخبار حریم شهر تهران

  • اقتصادنیوز: مدیرکل حریم شهر تهران با اشاره به اینکه امروز شهر تهران دیگر حریم ندارد، گفت: حریم پایتخت نسبت به محدوده قانونی شهر کاهش پیدا کرده و این موضوع بسیار نگران کننده است.