آخرین اخبار حزب سازندگی

  • اقتصادنیوز: دبیرکل حزب کارگزاران گفت: سردار سلیمانی برای آقای هاشمی احترام خاصی قائل بود و روابط خود را نیز با ایشان به طور کامل حفظ کرده بود اما در این اواخر به آنچه آقای هاشمی تحلیل می‌کرد، خوشبین نبود.