آخرین اخبار حزب سوسیال پیشرو لبنان

  • اقتصادنیوز: ولید جنبلاط خطاب به مانع تراشان تشکیل دولت گفت، طالبان دولت را تشکیل دادند مثل آنها باشید و مسئولیت امنیت شهروندان، معیشت‌ و مسائل بهداشتی و سلامت آنها را بپذیرید.