آخرین اخبار حسن عراقی‌زاده

  • رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در بیمه‌های پایه امنیت زیاد مهم نیست یعنی با وارد کردن کد ملی بیمه شده می‌توان به راحتی سوابق بیمه‌ای فرد را مشخص کرد؛ اما در اینجا یعنی در نیروهای مسلح اگر بخواهیم پنج اسم از کارکنان نیروهای مسلح را با کد ملی وارد سیستم بیمه‌ای کنیم با محدودیت‌های شدید امنیتی روبرو می‌شویم با این وجود مردم نباید سرگردان شوند.