آخرین اخبار حمله پلنگ در شهرستان طارم

  • اقتصادنیوز: پلنگ به ۲ نفر در شهرستان طارم حمله کرد که یکی از آنها از طرف بازوی دست راست دارای چندین خراش و گاز گرفتگی بوده و نفر دوم از ناحیه پهلوی شکم بصورت سطحی با پنجه پلنگ زخمی شده‌اند.