آخرین اخبار خشونت های پلیس

  • یزدی‌خواه درباره گشت ارشاد و فیلمی که اخیرا منتسب شد به این گشت، گفت: آن خانمی بود که شاکی خصوصی داشت و بحث بر سر حجابش نبود و مسئولین مربوطه هم توضیح دادند که پلیس می‌خواسته ایشان را بازداشت کنند ولی آن خانوم مقاومت می‌کرده است.