آخرین اخبار خلع ید

  • روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه ای ۱۳ماده ای به رییس جمهور خواستار آن شدند که همانند بحث واردات اختیارات تجارت خارجی کشور در بخش صادرات نیز از بانک مرکزی به وزرات صنعت، معدن و تجارت منتقل شود.