آخرین اخبار خودروی فراری

  • صدای مهیب اگزوز خودروی فراری، باعث ترک خوردن و شکسته شدن شیشه‌های پنجره یک خانه شد.

  • بیش از یک ماه از معرفی فراری ۲۹۶ GTB می‌گذرد و عکس‌های جاسوسی جدید نشان می‌دهد که این شرکت در حال حاضر در حال توسعه نسخه‌ای از این محصول جدید در فضای باز خود است. بررسی آخرین عکس‌های شکار شده آشکار می‌کند که سقف این فراری متحرک است، زیرا خطوط در پوشش استتاری به وضوح قابل مشاهده است.