آخرین اخبار دانشکده پزشکی قانونی

  • اقتصادنیوز: عباس مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در دیدار با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با تأکید بر علمی و تخصصی بودن خدمات این سازمان بر ضرورت راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی تأکید کرد.