آخرین اخبار درگیری ریه

  • اقتصاد نیوز:سرفه‌های خلط دار، بی اشتهایی، تب مداوم بیش از چهار روز یا تب مجدد پس از چند روز بهبودی و افت اکسیژن را از نشانه‌های درگیری ریه است