آخرین اخبار دلاریزه کردن اقتصاد

  • اقتصاد نیوز: دولت سیزدهم بنا دارد تا با ایجاد صندوق سرمایه گذاری ارزی، ارزهای خانگی مردم را جذب این صندوق کند و سرمایه گذاری در این صندوق جایگزین سپرده ارزی شود. در واقع این طرح برای جذب دلارهای خانگی است.