آخرین اخبار دموکراسی آمریکا

  • اقتصادنیوز: به باور تریتا پارسی، معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی، غیرقابل اعتماد بودن، نفوذ و اهرم یک کشور را به باد می‌دهد، و اهرم اصلی آمریکا به دلیل تردیدهای مشروع در مورد توانایی پایبندی به تعهداتش، ارزش چانه‌زنی خود را از دست می‌دهد.

  • سناتور ایالت ورمونت آمریکا خودداری جمهوری‌خواهان از تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را حمله به دموکراسی آمریکا توصیف کرد.