آخرین اخبار دهان باز کردن زمین

  • اقتصادنیوز: رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران درخصوص پدیده فرونشست در تهران گفت: از جنوب و جنوب غرب در حال پیشرفت به سمت تهران است که در این مدت نیز با برخی سازمانها همچون آب و فاضلاب رایزنی‌هایی انجام دادیم اما برای مهار این پدیده نیازمند هماهنگی بین دستگاهی هستیم.