آخرین اخبار دوران کرونا

  • چین، که کرونا برای اولین بار در پایان سال ۲۰۱۹ در آنجا ظاهر شد، تا فوریه ۲۰۲۰، تحقیقاتی جنایی را در مورد ۵۵۱۱ تن آغاز کرده است. به گفته مقامات چینی، این افراد متهم به "ساخت و انتشار عمدی اطلاعات غلط و مضر" در مورد ماهیت و میزان شیوع این بیماری شده‌اند.

  • دکتر پیمان دوستی، با اشاره به مطالعات برخی محققین در خصوص افزایش اضافه وزن و چاقی در دوران پاندمی کووید ۱۹، گفت: یک مطالعه انجام شده در برزیل نشان می دهد که قرنطینه، عادات غذایی ناسالم و مشکلات مربوط به خُلق و به زیستی روانشناختی در دوران پاندمی کووید ۱۹ با اضافه وزن و چاقی در این دوران در ارتباط است.