آخرین اخبار دولت دونالد ترامپ

  • بایدن و تیمش غالبا از ترامپ به دلیل حمله به نظام بین‌المللی مبتنی بر قوانین انتقاد کرده‌اند. اما چگونه می‌توان مدعی بازیابی چنین سیستمی شد، در حالی که حمایت‌گرایی عریان، تحریم‌های یک‌جانبه ، حداقلی از رایزنی با هم‌پیمانان و متحدین وسیاست «در درجه اول آمریکا» در مورد واکسیناسیون و حتی مسافرت را در پیش گرفت؟