آخرین اخبار رشد اقتصادی 99

  • اقتصادنیوز: رشد اقتصادی نقطه به نقطه در زمستان بالغ بر ۷ درصد به ثبت رسیده است، این در حالیست که در همین بازه زمانی رشد بخش نفت ۳۵.۸ درصد بر آورد شده است.

  • اقتصادنیوز: بررسی ها نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی ایران در کل دهه ۹۰ تنها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. به بیان دیگر از اول دهه ۹۰ تا پایان سال ۹۹ تنها ۳ درصد به حجم حقیقی اقتصاد ایران افزوده شده است.

  • اقتصاد ایران در دایره گچی، سرگردان میان دو مادر قرار گرفته است. بانک مرکزی ادعای رشد ۳.۶ درصدی در سال ۹۹ داشته در حالی که مرکز آمار معتقد است بدون محاسبه نفت رشدی نداشته ایم. کدام یک درست می گوید؟

  • اقتصاد ایران پس از ۸ فصل در تابستان امسال رشد مثبت ثبت کرد. یکی از مقامات بانک مرکزی معتقد است که اقتصاد ایران در شرایطی است که می تواند در نقطه چرخش قرار گیرد.

  • هزینه دلاری مصرف خصوصی درشش ماهه نخست ۹۹ به پایین ترین حد خود در ۱۶ سال گذشته رسیده است. این متغیر که معرف رفاه اقتصادی جامعه است، از سال ۹۷ روند نزولی خود را آغاز کرده و تاکنون ادامه داده است.

  • آخرین گزارش از تحولات حساب‌های ملی حاکی از آن است که رشد اقتصادی غیرنفتی در فصل اول سال جاری به ۰.۶- درصد رسیده است.