آخرین اخبار رکورد شیوع کرونا در ایران

  • روند ابتلا به کرونا در ۲۹ تیر ماه سال ۱۴۰۰ به قله خود در کل تقویم کرونایی ایران رسید. بررسی آمارهای کرونایی در کشور نشان از دو رکورد دیگر بی سابقه در ایران داشته است.