آخرین اخبار رییس صداوسیما

  • رئیس سازمان صداوسیما نشانی ایمیل خود را برای دسترسی مستقیم و سریع همه مخاطبان سازمان صداوسیما منتشر کرد.

  • خبرگزاری فارس نوشت: مانع اصلی سد راه عادل اقدامات غیرحرفه‌ای است که اگر مانند همه مجریان رسانه‌های حرفه‌ای دنیا خود را ملزم به رعایت آن کند و به قواعد و قوانین سازمان متبوع خود احترام بگذارد، طبق گفته رییس صداوسیما می‌تواند برگردد. نکته‌ای که باید از آن استقبال کرد.