آخرین اخبار سابقه تحصیلی

  • دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ۵ تغییر مهم در برگزاری کنکور خبر داد. به گفته او هدف تغییرات این است که عمق یادگیری دانش آموز سنجش شود و از کنکور استرس زدایی شود.