آخرین اخبار سلطان برونئی

  • اقتصادنیوز: پرنسس فضیله لوبول ۳۶ ساله، دختر سلطان حسن البلقیه، ۷۵ ساله، یکی از ثروتمندترین مردان جهان، و همسر دومش مریم عبدالعزیز، مهماندار سابق هواپیما، با جوانی به نام اوانج عبدالله نبیل محمود الهاشمی ازدواج کرد./ بهداشت نیوز