آخرین اخبار سیل در اروپا

  • اقتصادنیوز: نشریه هفتگی اکونومیست در شماره این هفته خود به اثرات مخرب تغییرات آب‌وهوایی پرداخته و پیشنهادهایی برای سازگاری با شرایط جدید و کاهش تبعات مخرب پدیده‌های ناشی از گرمایش زمین پرداخته است.

  • اقتصادنیوز؛ در روزهای اخیر برخی از ثروتمندترین کشورهای اروپایی با یک فاجعه بی‌سابقه مواجه شدند، در آلمان و بلژیک (و تا حدودی در هلند و سوئیس) رودخانه‌های خروشان از بسترها طغیان کردند، خیابان‌های شهرها را زیر آب بردند، ماشین‌های پارک شده را به درختان کوبیدند و از شدت تخریب، اروپاییان دچار وحشت شده‌اند.