آخرین اخبار سیلی زدن به استاندار آذربایجان

  • شاید محافظی در ورودی سن مراسم نبود یا شاید مرد سیلی‌زن آنقدر ورود آرام و شق و رقی داشت که محافظی شک نکرد که قصدش آسیب زدن به استاندار است. گاهی برای بادیگارها خیلی زود، دیر می‌شود.

  • صبح امروز و در مراسم معارفه «زین‌العابدین رضوی خرم» استاندار جدید آذربایجان شرقی، یکی از شهروندان با حضور بر روی سن به سمت تریبون رفت و به گوش استاندار که در حال سخنرانی بود سیلی محکمی زد؛ با این حال رضوی خرم، با آرامش و متانت و بدون هیچ‌گونه واکنشی، به سخنرانی ادامه داد .