آخرین اخبار شاخص ساز

  • در معاملات امروز نمادهای فارس، میدکو، نوری، فملی، شتران و کچاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل دارند.