آخرین اخبار شهناز پهلوی

  • اگر از اردشیر زاهدی در سال‌های آخر عمر دو رفتار یا گفتارِ غافل‌گیر کننده و نزد بسیاری خلاف انتظار سر نمی‌زد، مرگ او در ۹۳ سالگی بازتاب متفاوتی می‌داشت.