آخرین اخبار صابر گل‌عنبری

  • راند هشتم و حساس مذاکرات احیای برجام در پایتخت اتریش، بیم و امید توأمان را در میان طرف‌های توافق و حتی بازیگرانی که عضو توافق نیستند را برانگیخته است.

  • روسیه وارث اصلی شوروری است که نخستین کشوری بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت و اسرائیل به دلایل متعددی برای روابطش با روسیه اهمیتی فوق راهبردی قائل است.