آخرین اخبار صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک

  • موسوی لارگانی گفت: بعضا در مجتمع‌های مسکونی حیواناتی در اختیار افراد است که برای بچه‌ها و خانواده‌ها وحشت ایجاد می‌کند و علاوه بر این که باعث رعب و وحشت برای ساکنین می‌شود یکسری آلودگی و بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را هم ایجاد می‌کند.

  • به‌ دنبال اعلام وصول طرحی با عنوان «صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک» در مجلس، کارزاری برای جرم‌زدایی از عنوان نگهداری حیوانات اهلی و خانگی راه افتاده است... شهاب جعفرنژاد نیز با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام خود به این موضوع پرداخت.