آخرین اخبار ضریب نفوذ اینترنت

  • اقتصادنیوز: بررسی آمار ها نشان ها می دهد ۲۲.۸ میلیون از خانوار ایرانی به گاز طبیعی در سال ۹۸ دسترسی داشته اند، این در حالیست که تعداد خانوار های کل کشور در سال ۹۸ بالغ بر ۲۵.۶ میلیون برآورد شده است.