آخرین اخبار طرح پیش فروش خودروها

  • رئیس شورای رقابت در حالی خبر از ابلاغ تصمیمات جدید درباره فروش خودرو داده که به نظر می‌رسد با اجرای آنها، مسیر تامین نقدینگی صنعت خودرو باریک‌تر از قبل خواهد شد. با توجه به اینکه اعمال مصوبه جدید، به افزایش زیان دهی خودروسازان منجر خواهد شد، یکی از واکنش‌های احتمالی می‌تواند این باشد که پیش فروش کم شود، آن هم در حالی که این روش یکی از منابع تامین نقدینگی خودروسازان به شمار می‌رود.