آخرین اخبار ظرفیت تخت های بیمارستانی

  • معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور با بیان اینکه در همه استان‌ها روند رو به کاهشی را در شیوع بیماری کرونا شاهد هستیم، گفت: بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت بیمارستان‌ها که در اوج پیک پنجم پر شده بود در حال حاضر خالی شده است.