آخرین اخبار عیدی سال جدید

  • امسال دو پیش‌بینی جدی وجود دارد؛ افزایش ثابت ۵۰۰ هزار تومانی برای همه، یا افزایش به ازای همسر و فرزندان. در پرداخت متغیر، چالش با قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد و ممکن است افزایش در قالب بن‌کارت باشد.