آخرین اخبار غربالگری جنین

  • اقتصادنیوز: در راستای حفظ سلامت مادر و جنین در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نحوه استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی به خوبی مشخص و معین شده است.

  • اقتصادنیوز: آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص انجام می شود.

  • برکاتی گفت: از بعد از تشکیل سلول تخم هیچ کس اجازه ندارد جنین را سقط کند و براساس موازین قانونی که مجلس و سازمان نظام پزشکی تعیین کرده اند، تعداد اندکی در کشور مجوز داده شده که سقط کنند.