آخرین اخبار فدراسیون بدنسازی

  • فدراسیون بدنسازی این روزها، دوران عجیبی را پشت سر می‌گذارد و ابطال انتخابات هم باعث مشکلات دوچندان در آن شده.