آخرین اخبار فدرال اقتصادی

  • اقتصادنیوز: آل اسحاق می گوید: اگر مدل امروز جهان و کشورهای به تازگی توسعه یافته را که همان اقتصاد دولت-ملت است را جدی بگیریم قطعا در آن فضا می‌توانیم برای تئوری اقتصادی آقای محسن رضایی مبنی بر تقویت استانها در زمینه‌های مختلف اقتصادی؛ احتمال وقوع قائل شویم.