آخرین اخبار فرونشست در تهران

  • اقتصادنیوز: رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران درخصوص پدیده فرونشست در تهران گفت: از جنوب و جنوب غرب در حال پیشرفت به سمت تهران است که در این مدت نیز با برخی سازمانها همچون آب و فاضلاب رایزنی‌هایی انجام دادیم اما برای مهار این پدیده نیازمند هماهنگی بین دستگاهی هستیم.

  • شورای شهر به مسئله وضعیت و روند فرونشست در تهران با تدوین طرحی ورود کرد.