آخرین اخبار فوق العاده رتبه بندی معلمان

  • زمان اجرای قانون رتبه بندی از ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ است و میزان فوق العاده رتبه بندی، حداقل ۴۵ درصد مجموع امتیازات حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل معلمان است. البته برای رتبه های بالاتر تا حداقل ۹۰ درصد نیز هم افزایش خواهد یافت.