آخرین اخبار فیلم های منتظر شده

  • اقتصادنیوز: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: فیلم‌های منتشر شده از داخل زندان اوین بسیار تلخ و ناگوار است و ما قبل از اینکه این بازرسی را از این زندان انجام دهیم فیلم‌ها را با دقت در کمیسیون مورد بازبینی قرار دادیم.