آخرین اخبار قانون نظام صنفی

  • حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مخالفت با طرح استفساریه تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی کشور گفت: کسانی که در گذشته عضو اتحادیه بودند و حتی رئیس اتحادیه شده اند، باید کنار بروند و افراد دیگر بیایند. به طور مثال کسانی که نانوایی های بسیاری دارند و باز هم می خواهند رئیس اتحادیه و رئیس صنف باشند. اینها باید کنار رفته و افراد دیگر جای آنها بیایند.